Beste ouder,

De afgelopen jaren worden de meeste scholen geconfronteerd met het feit dat er meer kinderen gebruik maken van de opvang dan er officieel plaatsen zijn.    Daarom heeft ’t Alvermanneke beslist dat vanaf 7 januari 2019 kinderen die op de zogenaamde ‘reservelijst’ van de opvang staan niet meer in de opvang worden opgevangen. Ouders die gebruik maken van de opvang hebben via i-scool van ’t Alvermanneke hierover een mail ontvangen.

Als directie zijn wij hiervan op de hoogte gesteld. Alle participanten (afgevaardigden van ’t Alvermanneke, van de gemeente en van de directies) hebben ook reeds samengezeten om te kijken welke oplossingen er mogelijk zijn.

Op lange termijn hopen wij op een financiële en/of structurele maatregel voor een bepaalde school of meerdere scholen waar de nood hoog is.

Op korte termijn zoeken wij als school snel naar een alternatief. We zullen het niet laten gebeuren dat er na school kinderen nergens terecht kunnen. Zodra alles concreet is uitgewerkt, brengen we jullie op de hoogte hoe onze school de overcapaciteit gaat aanpakken.

Met vriendelijke groeten

Directie