opvang

Iedere schooldag staat er begeleiding klaar in uw school om aan uw kinderen een fijne, gezellige en veilige opvang te bieden. De opvang gaat door in het opvanglokaal van de school zelf.

Openingstijden:

Er is opvang van 7.00 uur tot een kwartier voor schooltijd. Na schooltijd is er opvang tot 18.00 uur.
Op individuele aanvraag van ouders kan de opvang 15 minuten eerder starten en 15 minuten later sluiten. U dient hiervoor contact op te nemen met de coördinatie. (GSM 0472/394556 opvang locatie Lettermolen) Dit nummer is enkel bereikbaar tijdens de voor-en naschoolse opvang.

Inschrijving

Wij vragen om vooraf volgende documenten in orde te brengen. Indien deze documenten tijdig zijn bezorgd, kan uw kind altijd gebruik maken van de opvang tijdens het schooljaar.

– het inlichtingsformulier volledig invullen en ondertekenen;
– het huishoudelijk reglement tekenen;
– een bewijs van het kinderbijslagfonds;
– een bewijs van samenstelling van het gezin;
– een domiciliëringsopdracht;
– sinds het schooljaar 2016-2017 hanteert het ‘t Alvermanneke een online inschrijvingsbeleid. Voor meer informatie verwijzen we u graag verder naar hun website.

Zonder deze documenten is uw kind niet geldig ingeschreven en kan het dus niet deelnemen aan de opvang!!

Ouderbijdrage

Voor inlichtingen over tarieven en bijdragen verwijzen wij u graag verder naar: www.alvermanneke.be

Opvang tijdens de vakantiedagen en schoolvrije dagen

Tijdens deze dagen is er opvang voorzien in ‘t Alvermanneke. Let op!!!! Op deze dagen geldt een strikt inschrijvingsbeleid. Informeer u tijdig!!! Inschrijvingsdata worden bekend gemaakt via het mededelingsbord en mededeling op de faktuur.
Meer info vind je hier! www.alvermanneke.be

VZW ‘t Alvermanneke Tel: 0472/39 45 56
Dijkbeemdenweg 8 Fax: 011/81 12 17
3520 Zonhoven E-mail: info@alvermanneke.be