inschrijven

Kleuters mogen ingeschreven worden op de dag dat ze 2 jaar en 6 maand zijn. Ze mogen naar school komen op de eerstvolgende instapdatum. Is je kleuter al 3 jaar of ouder en gaat hij/zij nog niet naar de kleuterschool? Hij/zij mag op eender welke dag voor het eerst naar de kleuterschool.

Opdat ouders en kleuters rustig de tijd zouden hebben om kennis te maken met de kleuterjuf en het klaslokaal, organiseren we voor iedere instapdatum een persoonlijk kijk- en inschrijfmoment. Ouders ontvangen een persoonlijke uitnodiging of kunnen op eigen initiatief een afspraak maken. Gelieve de identiteitskaart van je kind mee te brengen bij inschrijving.

Instapdata voor het schooljaar 2018-2019

instapdatum kleuters geboren t.e.m.
maandag 3 september 2018 3 maart 2016
maandag 5 november 2018 5 mei 2016
maandag 7 januari 2019 7 juli 2016
vrijdag 1 februari 2019 1 augustus 2016
maandag 11 maart 2019 11 september 2016
dinsdag 23 april 2019 23 oktober 2016
maandag 3 juni 2019 3 december 2016