inschrijven

Kleuters mogen ingeschreven worden op de dag dat ze 2 jaar en 6 maand zijn. Ze mogen naar school komen op de eerstvolgende instapdatum. Is je kleuter al 3 jaar of ouder en gaat hij/zij nog niet naar de kleuterschool? Hij/zij mag op eender welke dag voor het eerst naar de kleuterschool.

Opdat ouders en kleuters rustig de tijd zouden hebben om kennis te maken met de kleuterjuf en het klaslokaal, organiseren we voor iedere instapdatum een persoonlijk kijk- en inschrijfmoment. Ouders ontvangen een persoonlijke uitnodiging of kunnen op eigen initiatief een afspraak maken. Gelieve de identiteitskaart van je kind mee te brengen bij inschrijving.

Instapdata voor het schooljaar 2022-2023

instapdatum kleuters geboren t.e.m.
donderdag 1 september 2022 1 maart 2020
maandag 7 november 2022 7 mei 2020
maandag 9 januari 2023 9 juli 2020
woensdag 1 februari 2023 1 augustus 2020
maandag 27 februari 2023 27 augustus 2020
maandag 17 april 2023 17 oktober 2020
maandag 22 mei 2023 22 november 2020