inschrijven

Kleuters mogen ingeschreven worden op de dag dat ze 2 jaar en 6 maand zijn. Ze mogen naar school komen op de eerstvolgende instapdatum. Is je kleuter al 3 jaar of ouder en gaat hij/zij nog niet naar de kleuterschool? Hij/zij mag op eender welke dag voor het eerst naar de kleuterschool.

Opdat ouders en kleuters rustig de tijd zouden hebben om kennis te maken met de kleuterjuf en het klaslokaal, organiseren we voor iedere instapdatum een persoonlijk kijk- en inschrijfmoment. Ouders ontvangen een persoonlijke uitnodiging of kunnen op eigen initiatief een afspraak maken. Gelieve de identiteitskaart van je kind mee te brengen bij inschrijving.

Instapdata voor het schooljaar 2020-2021

instapdatum kleuters geboren t.e.m.
dinsdag 1 september 2020 1 maart 2018
donderdag 12 november 2020 12 mei 2018
maandag 4 januari 2021 4 juli 2018
maandag 1 februari 2021 1 augustus 2018
maandag 22 februari 2021 22 augustus 2018
dinsdag 19 april 2021 19 oktober 2018
maandag 17 mei 2021 17 november 2018