schoolbestuur

Onze school wordt bestuurd door de V.Z.W. KaBaZ.

Het is een vereniging van personen die zich vrijwillig willen inzetten voor het beheer en de uitbouw van de school. Zij zijn bevoegd over het personeel, de financiën, de materiële uitrusting, de gebouwen …

Zij vergaderen maandelijks of indien nodig.

Eddy Coenen
voorzitter

Ouders die het gevoel hebben met hun problemen of ontevredenheid niet terecht te kunnen in de school, mogen ook contact opnemen met het schoolbestuur. Het schoolbestuur is bereikbaar via het secretariaat van de school. Zij zullen in alle discretie de juiste contacten leggen om het probleem bespreekbaar te maken en oplossingen te zoeken.