schooluren

Openingsuren

De school is op weekdagen open van 8.20 uur tot 15.15 uur en ’s woendags tot 12.15 uur

Alle leerlingen die vroeger komen of langer blijven gaan onmiddellijk naar de opvang.

Dagverloop

De lessen beginnen stipt om 8.35 uur.

WIE TE LAAT KOMT …

… stoort … en bemoeilijkt het klasgebeuren!!!

Ouders moeten erop toezien dat hun kinderen tijdig op school zijn.

In de voormiddag worden 4 lessen van 50 min. georganiseerd.
Een speeltijd van 15 min. begint om 10.15 uur.
De middagpauze begint om 12.10 uur.
Namiddag beginnen de lessen om 13.10 uur.
In de namiddag worden 2 lessen van 50 min. ingericht.
Een speeltijd van 15 min. begint om 14.00 uur.
De lessen eindigen om 15.10 uur, behalve op woensdag om 12.10 uur.
In de kleuterschool is er in de namiddag 15 min. speeltijd voorzien van 14.25 uur tot 14.40 uur.